Prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:97
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB