Livförsäkringsmatematik II
   
 
Författare:Alm Erik , Andersson Gunnar , von Bahr Bengt , Martin-Löf Anders
Titel:Livförsäkringsmatematik II
Anmärkning:Se även Livsförsäkringsmatematik.
Utgivningsår:2006
Omfång:209 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:9197496030
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Försäkringsrätt

SLUT på förlag

 

Livförsäkringsmatematik II är en bok som avser att ge en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling. Boken är skriven dels på svenska och dels på engelska. De avsnitt som är specifika för svenska förhållanden är skrivna på svenska medan de avsnitt som är av mer generell natur är skrivna på engelska. De olika kapitlen har olika huvudförfattare; Erik Alm, Bengt von Bahr samt Anders Martin Löf. Materialet har sedan i olika grader vidare utvecklats och redigerats av Gunnar Andersson.
 
  © 2017 Jure AB