Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning
Anmärkning:Se även SOU 1998:46.
Utgivningsår:2006
Omfång:201 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:178
Ämnesord:Processrätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB