Prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
   
 
Titel:Prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Anmärkning:Se även Ds 2005:21.
Utgivningsår:2006
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:177
Ämnesord:Processrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB