Prop. 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
   
 
Titel:Prop. 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
Anmärkning:Se även SOU 2004:130, SOU 2004:47 och SOU 2004:46.
Utgivningsår:2006
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506186
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:186
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Ett av syftena med förslagen är att stärka och tydliggöra ägarnas inflytande i ersättningsfrågor. Ett annat är att öka öppenheten och förbättra informationen om ledande befattningshavares ersättningar. I propositionen föreslås att bolagsstämman eller motsvarande organ alltid skall bestämma arvode och annan ersättning som avser styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Vidare föreslås att bolagsstämman i aktiemarknadsbolag skall besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Även föreslås en skyldighet för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om löner m.m. till ledande befattningshavare utvidgas.
 
  © 2017 Jure AB