Prop. 2005/06:187 En effektivare ordningsbotshantering
   
 
Titel:Prop. 2005/06:187 En effektivare ordningsbotshantering
Utgivningsår:2006
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:187
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB