Prop. 2005/06:189 Ändringar i patentlagen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:189 Ändringar i patentlagen
Anmärkning:Se även SOU 2003:66.
Utgivningsår:2006
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:189
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB