Regeringens skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering
Anmärkning:Se även SOU 2003:121.
Utgivningsår:2006
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506188
Serie:Propositioner nr. 2005/06:188
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB