Prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen
Anmärkning:Se även Ds 2002:56, Ds 2005:15 och Ds 2005:27.
Utgivningsår:2006
Omfång:196 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506185
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:185
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB