Prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut
   
 
Titel:Prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut
Anmärkning:Se även SOU 2002:61.
Utgivningsår:2006
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506180
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:180
Ämnesord:Processrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB