Prop. 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2004:101.
Utgivningsår:2006
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506196
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:196
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB