EG-domstolen inifrån
� Uppsatser om och kring rättskipningen inom EU
   
 
Författare:Ragnemalm Hans , Melin Mats
Titel:EG-domstolen inifrån � Uppsatser om och kring rättskipningen inom EU
Utgivningsår:2006
Omfång:254 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232528
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:EU-rätt , Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

EG-rätten och dess främsta uttolkare, EG-domstolen, har efter Sveriges inträde i den europeiska unionen år 1995 kommit att spela en central roll i den rättsliga diskussionen i vårt land. Få svenskar har emellertid haft tillfälle att direkt följa domstolens verksamhet och skapa sig en bild av hur den fungerar. Denna bok innefattar ett antal uppsatser och inlägg i gemenskapsrättsliga frågor som de båda författarna – med en unik erfarenhet av eget arbete i domstolen – publicerat i svenska och utländska skrifter.

Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten. Under åren 1995–2000 var han domare i EG-domstolen.

Mats Melin är chefsjustitieombudsman. Han var under åren 1995–1999 kanslichef i EG-domstolen.
 
  © 2017 Jure AB