Den svenska momsen
   
 
Författare:Kleerup Jan , Westfahl Lena
Titel:Den svenska momsen
Anmärkning:I samarbete med Ernst & Young.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:278 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147077921
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Den svenska momsen beskriver det svenska momssystemet. Den tar upp både nationell och internationell handel med varor och tjänster och är avsedd som ett praktiskt hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med moms. Boken innehåller många exempel för att illustrera olika frågeställningar.

Boken har två delar. Den första delen behandlar de materiella reglerna. Dispositionen följer delvis mervärdesskattelagens kapitelindelning (kap 1-10). Bokens andra del tar upp frågor om registrering, tidpunkt för redovisning av moms, hur redovisning skall ske i en skattedeklaration m.m. Dessa regler återfinns numera framför allt i skattebetalningslagen.

Innehållet i denna fjärde, reviderade upplaga är genomgående aktualiserat och bygger på de regler som gäller per den 1 januari 2006.
 
  © 2017 Jure AB