Muntlighetsprincipen
� En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt
   
 
Författare:Bylander Eric
Titel:Muntlighetsprincipen � En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt
Utgivningsår:2006
Omfång:466 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786234
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 102
Ämnesord:Processrätt

Pris: 970 SEK exkl. moms

 

En rättegång kräver med nödvändighet att människor kommunicerar med varandra. De processuella handläggningsformerna, närmare bestämt valet mellan olika sådana former för kommunikation, är ämnet för denna rättsvetenskapliga studie.

Förutsättningarna för att välja processuell handläggningsform är stadda i stark förändring, främst genom tillkomsten av ny teknik. Hur står sig den idémässiga grunden för valet i förhållande till de nya förutsättningarna? För att kunna besvara denna högaktuella fråga inventeras, struktureras och värderas här det hittills kända i fråga om de processuella handläggningsformernas utformning och tillämpning. Det sker med hjälp av bl.a. historisk-komparativ och retorisk metod och med lagstiftningsplanet i fokus.

Det personliga, omedelbara och muntliga mötet är en mycket gammal form för kommunikation. Grunden för att välja ett sådant möte som processuell handläggningsform är sig inte längre lik. Men, muntlighetsprincipen visar sig vara långtifrån överspelad.

Eric Bylander är hovrättsfiskal i Svea hovrätt samt verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, och Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB