Utrikeskorrespondenter verksamma i Sverige
� Januari 2006
   
 
Titel:Utrikeskorrespondenter verksamma i Sverige � Januari 2006
Utgivningsår:2006
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9174963600
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

Detta är en förteckning över fast anställda utrikeskorrespondenter i Sverige. De flesta är anslutna till Foreign Press Association (FPA). Många av dem rapporterar även från de övriga nordiska länderna och i några fall från Baltikum. Förteckningen innehåller uppgifter om namn, uppdragsgivare, adress inklusive e-post samt telefon- och faxnummer.
 
  © 2017 Jure AB