New Game
� Om unga och datorspel
   
 
Titel:New Game � Om unga och datorspel
Utgivningsår:2006
Omfång:122 sid.
Förlag:Ungdomsstyrelsen
ISBN:9189050797
Serie:Ungdomsstyrelsens skrifter nr. 2006:2
Ämnesord:Övrigt

Pris: 129 SEK exkl. moms

 

I rapporten beskrivs hur datorspel har vuxit fram som kulturform och fritidsaktivitet. Att spela är inte enbart en individuell aktivitet. Unga spelar tillsammans över internet och i föreningar. Rapporten ger även en överblick över den svenska datorspelsforskningen och spelindustrin. Här redovisas de resultat från undersökningen "Ungdomar, fritid och idrott" som handlar om hur ofta unga spelar datorspel i relation till deras motionsvanor och alkoholvanor, om deras upplevelse av skoltiden och framtida studieplaner, om de brukar besöka fritidsgårdar och om de skulle rösta om det var val. Här finns även tips om länkar och kontakter.
 
  © 2017 Jure AB