Ung idag 2006
� En beskrivning av ungdomars villkor
   
 
Titel:Ung idag 2006 � En beskrivning av ungdomars villkor
Utgivningsår:2006
Omfång:142 sid.
Förlag:Ungdomsstyrelsen
ISBN:9189050800
Serie:Ungdomsstyrelsens skrifter nr. 2006:3
Ämnesord:Övrigt

Pris: 129 SEK exkl. moms

 

Unga är mer utsatta än andra grupper i samhället. Arbetslösheten är högre, bristen på bostäder större och de unga mår sämre. Unga med utländsk bakgrund har det dessutom sämre än andra ungdomar. Det konstateras i rapporten Ung idag 2006. Tidigare har Ungdomsstyrelsen samarbetat med andra myndigheter för att ta fram mätbara indikatorer som skall spegla ungas levnadsvillkor. Ung idag 2006 är den första i en serie av årliga redovisningar på indikatorer som skall lämnas in till regeringen efter riksdagens beslut om den ungdomspolitiska propositionen år 2004. Tolv myndigheter har redovisat statistik inom sina egna verksamhetsområden. Tanken är att regeringen skall få en tydlig bild av hur unga har det för att kunna föra en bra politik.
 
  © 2017 Jure AB