Regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag - resultatredovisning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag - resultatredovisning
Utgivningsår:2006
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506202
Serie:Propositioner nr. 2005/06:202
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB