Juristische Fakultäten und Juristenausbildun im Ostseeraum - Zweites Rechtshistorikertag im Ostseeraum
� Law Faculties and Legal Education in the Baltic Sea Area - Second Conference in Legal History in The Baltic Sea Area
   
 
Författare:Eckert Jörn , Modéer Kjell Å.
Titel:Juristische Fakultäten und Juristenausbildun im Ostseeraum - Zweites Rechtshistorikertag im Ostseeraum � Law Faculties and Legal Education in the Baltic Sea Area - Second Conference in Legal History in The Baltic Sea Area
Utgivningsår:2004
Omfång:457 sid.
Förlag:Institutet för rättshistorisk forskning
ISBN:9185190756
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättshistoriska skrifter nr. 6
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 200 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB