International Arbitration Law Review 2006 - endast häften
   
 
Titel:International Arbitration Law Review 2006 - endast häften
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år.
Utgivningsår:2006
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:13678272H6
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Processrätt

Pris: 3494 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB