International Arbitration Law Review 2006 - häften samt inbunden årsvolym
   
 
Titel:International Arbitration Law Review 2006 - häften samt inbunden årsvolym
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år. Inbunden årsvolym ingår.
Utgivningsår:2006
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:13678272I6
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Processrätt

Pris: 6439 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB