Ny juridik 2:2006
   
 
Titel:Ny juridik 2:2006
Anmärkning:För prenumeration kontakta Jure, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2006
Omfång:79 sid.
Förlag:VJS
ISBN:9171991174
Serie:Ny juridik nr. 2006:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

Innehåll:
- Ny lag om franchising av Johan Danelius
- Revisionsplikten för små företag - börda eller komplement till brist på småföretagarpolitik? av Björn Forssén
- Nya rebler om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet av Jacob Aspegren
- Miljöstraffrätten av Stefan Karlmark
- Rättsfall från EG-domstolarna av Maria Fritz och Jörgen Hettne
 
  © 2017 Jure AB