Ds 2006:16 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)
� genomförande av direktiv 2001/84/EG
   
 
Titel:Ds 2006:16 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) � genomförande av direktiv 2001/84/EG
Utgivningsår:2006
Omfång:129 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226146
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:16
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk skall genomföras i svensk rätt. Den innehåller också förslag till vissa andra ändringar som inte direkt följer av direktivet, men som har ett nära samband med de frågor direktivet behandlar.
 
  © 2017 Jure AB