Häleribrottet
� De objektiva rekvisiten i brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning
   
 
Författare:Elwin Göran
Titel:Häleribrottet � De objektiva rekvisiten i brottsbalken 9 kap. 6 § i komparativ belysning
Utgivningsår:1969
Omfång:401 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9900785908
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB