SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder
   
 
Titel:SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder
Anmärkning:Se även slutbetänkande SOU 2007:1.
Utgivningsår:2006
Omfång:390 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226189
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års marknadsföringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:76
Ämnesord:Marknadsföring

Pris: 320 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att se över hur direktiv 2005/29/EG samt dess ändringar skall genomföras i svensk rätt. Direktivet handlar om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenter på den inre marknaden.
 
  © 2017 Jure AB