Avtals- och köprätt
   
 
Författare:Dotevall Rolf , Herre Johnny , Runesson Eric M.
Titel:Avtals- och köprätt
Utgivningsår:1997
Omfång:665 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139002152
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Här kommenteras de avtals- och köprättsliga författningarna avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, köplagen, lag om internationella köp, Förenta staternas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) och lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker. Som bilagor i boken återfinns direktivet 86/653/EEG om handelsagenter och Konsumentverkets föreskrifter om utformning av formulär enligt hemförsäljningslagen (KOVFS 1993:5).
 
  © 2017 Jure AB