Svensk försäkringsårsbok 2006
� 90 år 1916-2006
   
 
Titel:Svensk försäkringsårsbok 2006 � 90 år 1916-2006
Anmärkning:Det utkommer inte någon utgåva år 2007.
Utgivningsår:2006
Omfång:504 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:1102133006
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 629 SEK exkl. moms

 

I Svensk försäkringårsbok får du information om marknadsutvecklingen och aktörerna på den svenska försäkringsmarknaden. Årsboken fungerar som ett praktiskt uppslagsverk där du snabbt kan få reda på det du söker, t.ex. personuppgifter, företagsfakta och översikter.

Här är några axplock av vad du hittar i Årsboken 2006:

Analyser och översikter:
- Ett tjugotal branschartiklar med analys av utvecklingen inom olika försäkringsgrenar i liv- och skadeförsäkring.
- Kapitalförvaltning, distribution, lagstiftning, tillsynsfrågor, det offentliga försäkringssystemet och den ekonomiska utvecklingen är andra områden som analyseras och beskrivs.
- Dessutom finns en omfattande årskrönika som beskriver viktiga händelser i branschen. Nytt för i år är artiklar om nya försäkringsavtalslagen, lagen om försäkringsförmedling och en analys av personskador i trafiken.

Aktörerna på marknaden:
- Här finns omfattande information om alla som gör affärer på den svenska försäkringsmarknaden: försäkringsbolag, försäkringsmäklarföretag, myndigheter, branschorganisationer osv.

Ekonomiska uppgifter:
- Förutom en mängd diagram och tabeller i branschartiklarna finns 30 tabeller som innehåller försäkringsbolagens balans- och resultaträkningar samt resultatanalyser. I en tabell finns uppgifter om utländska bolags (filialer och agenturer) premier och försäkringsersättningar. Tabellerna är uppställda så att det går snabbt att se uppgifter om enskilda aktörer och för branschen som helhet. Det finns även statistik för de större pensionskassorna och för PPM.
- Nu kan du också köpa hem färsk statistik i excel-format. Du kan få statistiken levererad som bifogad fil till din e- postadress, eller på diskett, om du hellre vill det.

Vem gör vad?
- I årsboken finns uppgifter om ungefär 800 personer verksamma i den svenska försäkringsvärlden. Här hittar du födelsedatum, adressuppgifter, befattning och för de flesta även e- postadresser. Personförteckningen är ordnad med namnen i bokstavsordning. För att underlätta din sökning har vi i år också ordnat namnen bolagsvis.
 
  © 2017 Jure AB