Sui generis-skydd för databaser
   
 
Författare:Axhamn Johan
Titel:Sui generis-skydd för databaser
Anmärkning:Bokens förord och innehållsförteckning kan kostnadsfritt laddas ner som PDF-fil.
Utgivningsår:2006
Omfång:171 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:9197508462
Serie:Mercur Media
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 368 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
I denna bok analyseras skyddet för databaser enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser. Direktivet har sin grund i digitaliseringens nya krav på rättsligt skydd för investeringar i upprättandet av databaser. Den svenska implementeringen av direktivet uppvisar klara brister som skapar tolkningsproblem vid rättstillämpningen. I boken behandlas konflikter som finns mellan svensk nationell rätt och direktivets materiella bestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB