Revisorsnämndens praxis
� Revisorsnämndens disciplinmål med referat, kommentarer och reflektioner
   
 
Författare:Oppenheimer Bertil , Osser John
Titel:Revisorsnämndens praxis � Revisorsnämndens disciplinmål med referat, kommentarer och reflektioner
Utgivningsår:2016
Omfång:386 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236523
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 486 SEK exkl. moms

 

Boken är en genomgång av Revisorsnämndens disciplinmål under perioden december 2012 t.o.m. juni 2016. Totalt har under perioden 145 disciplinmål refererats. Härutöver har även ett par äldre vägledande disciplinmål medtagits.

I boken återges författarnas och FARs (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) kommentarer till ärenden som man har ansett ha ett principiellt intresse. I Boken återges även några intressanta och belysande artiklar som har koppling till revisorers och Revisorsnämndens verksamhet.

Revisorsnämnden anser att det åligger en kvalificerad revisor att känna till och följa myndighetens praxis. Boken är därför en utmärkt uppslagsbok med vägledning för utövande revisorer och blivande revisorer och vi författare tror att rätt använd så kan den leda till att risken för brister i revisionsarbetet minskar. Den är också lämplig för advokater som biträder revisorer i tillsyns- och skadeståndsärenden.

”Boken utgör ett oumbärligt verktyg för den är som är intresserad av eller i sitt yrke behöver skaffa sig god kunskap om Revisorsnämndens (RN) praxis i disciplinärenden rörande kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer i frågor som avser tillämpningen av god revisionssed och god revisorssed. Författarna har gått igenom samtliga RN:s beslut i sådana ärenden under perioden december 2012 – juni 2016 och redogör systematiskt för dessa på ett mycket ingående och förtjänstfullt sätt. Boken är ett måste i varje revisors bokhylla!”
Urban Engerstedt, f.d. chefsjurist FAR

”Oppenheimer och Osser skapar med sin noggranna systematisering och analys en ökad förståelse av RN:s praxis och därmed kring de vanligaste omständigheterna då en revision kan gå fel. Boken borde vara obligatorisk för alla revisorer och deras rådgivare. Köp den! Läs den!”
Carl Svernlöv, advokat på Baker & McKenzie och adjungerad professor vid Uppsala universitet
 
  © 2017 Jure AB