Ordning och säkerhet i domstol
� En handbok
   
 
Författare:Krikström Peter , Johansson Lennart
Titel:Ordning och säkerhet i domstol � En handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:127 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238411
Ämnesord:Processrätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

"Ordning och säkerhet i domstol – en handbok" är en praktiskt inriktad vägledning som med fokus på ordföranderollen berör frågor om ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade i lag eller belysta i rättspraxis eller annan juridisk litteratur. Boken innehåller en rad översikter, exempel på beslut och förslag till rutiner.

Exempel på frågor som tas upp i boken är ordningsregler, utvisning från rättssalen, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning, dålig stämning i rättssalen, mål med många parter och särskilt uppmärksammade mål, medhörning, videokonferens, sidosal och överlämnande av ordningsuppgifter.

Denna andra upplaga av boken har arbetats om och är aktualiserad per den 1 januari 2021 och innehåller därmed bl.a. de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2019. Boken har också kompletterats bland annat med frågor om hur rättens ordförande kan resonera om det finns flera åtgärder att välja mellan, avvisning från rättssalen, ledande frågor samt med flera pedagogiska tabeller och översikter som kan underlätta för domare.

"Ordning och säkerhet i domstol – en handbok" riktar sig i första hand till domare i allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol, men även till åklagare, advokater och andra som kommer i kontakt med frågorna i sin verksamhet.

Peter Krikström är rådman vid Lunds tingsrätt och har tidigare varit rådman och säkerhetschef vid Helsingborgs tingsrätt. Han var sekreterare i Utredningen om ordning och säkerhet i domstol och anlitas som lärare och föreläsare i frågor som gäller ordföranderollen och ordning och säkerhet i domstol. Han undervisar i ordföranderollen inom Domstolsakademin.

Lennart Johansson är jur. dr och hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han har tidigare varit lagman vid Kristianstads tingsrätt och rådman och chefsrådman i Malmö tingsrätt. Han har också varit rektor för Domstolsakademin och avdelningschef i Domstolsverket. Han anlitas som lärare av bl.a. Domstolsakademin och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB