Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal
� särskilt om företräde för interna skatteregler
   
 
Författare:Johansson Alexandra
Titel:Förhållandet mellan intern skattelagstiftning och skatteavtal � särskilt om företräde för interna skatteregler
Utgivningsår:2021
Omfång:426 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238466
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

Skatteavtal är internationella överenskommelser som stater ingår i syfte att bland annat undanröja den dubbelbeskattning av inkomster som uppstår när flera stater samtidigt tillämpar sina interna skattelagstiftningar. En stats skatteavtal och interna skattelagstiftning är därför avsedda att äga tillämpning tillsammans.

Denna avhandling handlar om förhållandet mellan skatteavtal och intern skattelagstiftning när de två regelsystemen föreskriver olika beskattningskonsekvenser. Särskilt fokus läggs på situationer där de beskattningskonsekvenser som följer av interna skatteregler ska äga företräde framför de som följer av skatteavtal. Avhandlingen innehåller både en utredning och en utvärdering av det rådande rättsläget i svensk rätt. I utredningen undersöks och systematiseras bestämmelser som reglerar det nämnda förhållandet, däribland skatteavtalsrättens så kallade gyllene regel. Vidare undersöks i vilken utsträckning interna skatteregler kan äga tillämpning i strid med skatteavtal i svensk rätt (eng. tax treaty override). Utvärderingen är koncentrerad kring konstitutionella principer om normgivningsmakt och legalitet, förenligheten med folkrätten samt om det rådande rättsläget riskerar att skapa möjligheter till skatteflykt, eller resultera i att skattskyldigas inkomster blir dubbelbeskattade.

Alexandra Johansson har genomfört det här avhandlingsprojektet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB