Arbetsmiljö 2021
� Aktuella författningar 1 januari 2021
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsmiljö 2021 � Aktuella författningar 1 januari 2021
Upplaga:28 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:174 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121356
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljö 2021 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2021.

Under 2020 har fyra nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2020:1) fr o m 1 januari 2021, ”Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19” (AFS 2020:2) fr o m 18 mars 2020, "Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19" (AFS 2020:9) fr o m 1 januari 2021 och ”Arbetsanpassning” (AFS 2020:5) fr o m 1 juni 2021.

Ändringar har bl a gjorts fr o m 29 april 2020 i ”Smittrisker” (AFS 2018:4), fr o m 1 januari 2021 i ”Användning av arbetsutrustning” (AFS 2006:4), fr o m 5 januari 2021 i ”Provning med över- eller undertryck” (AFS 2006:8), fr o m 1 februari 2021 i ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) samt fr o m 20 februari 2021 i ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) och ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19).

Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt två mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljö 2021 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning (NY 2021)
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning (NY 2021)
• Användning av arbetsutrustning (ÄNDRAD 2021)
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2021)
• Hygieniska gränsvärden (ÄNDRAD 2021)
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning
• Användning av personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (NY 2021)


Med Arbetsmiljö 2021 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.
 
  © 2017 Jure AB