Arbetsmiljö 2022
� Aktuella författningar 1 januari 2022
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsmiljö 2022 � Aktuella författningar 1 januari 2022
Upplaga:29 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:174 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121424
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljö 2022 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2022.

Arbetsmiljö 2022 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning
• Användning av personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19


Under 2021 har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter:

• ”Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19” (AFS 2020:9) fr o m 1 juli 2021 och 1 januari 2022
• ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) fr o m 27 september 2021
• ”Smittrisker” (AFS 2018:4) fr o m 20 november 2021


Med Arbetsmiljö 2022 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.
 
  © 2017 Jure AB