Arbetsmiljö 2023
� Aktuella författningar 1 januari 2023
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsmiljö 2023 � Aktuella författningar 1 januari 2023
Upplaga:30 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:172 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121493
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljö 2023 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2023.

Arbetsmiljö 2023 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD)
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet (ÄNDRAD)
• Användning av personlig skyddsutrustning


Den nya utgåvan innehåller ett flertal ändringar i arbetsmiljölagen p g a anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning.

Dessutom har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter:

• ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19) fr o m 24 augusti 2023 och 5 april 2024
• ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) fr o m 5 april 2024
• ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) fr o m 30 maj 2022
• ”Hygieniska gränsvärden” (bilaga 1) (AFS 2018:1) fr o m 5 april 2024


Med Arbetsmiljö 2023 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 172 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.
 
  © 2017 Jure AB