AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
   
 
Författare:Öman Sören
Titel:AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:107 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121516
Ämnesord:Arbetsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns i denna bok.

Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden
och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller mer än 140 utvalda citat från vägledande domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta.

Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor
hos arbetsgivaren.

Ur innehållet:
• Jämkning av skadestånd när arbetstagaren inte gjort tillräckligt för att
minska sin skada
• Skadeståndsnivåer
• Är preskriptionsreglerna tillämpliga på krav som inte grundas direkt på
anställningsskyddslagen?

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och vice ordförande i Nämnden mot diskriminering.
 
  © 2017 Jure AB