Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 juli 2023
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 juli 2023 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:53 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:159 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121530
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2023 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2023 - 1 juli, innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Följande ändringar har trätt i kraft under 2023

Fr o m den 1 januari 2023:
• Ändringar i LAS p g a att den s k LAS-åldern, dvs rätten att kvarstå i anställningen höjs till 69 år.

Fr o m den 2 juli 2023:
• Följdändring i diskrimineringslagen p g a att benämningen grundsärskolan ersätts med anpassade grundskolan.


Den nya utgåvan innehåller även alla ändringar i LAS som trätt i kraft under 2022 och bl a innebär att:
• Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts av sakliga skäl
• Ett utökat undantag från turordningen införs
• Anställningen består ej under tvist om ogiltighet av uppsägningen
• Turordningsregler införs vid sänkt sysselsättningsgrad (s k hyvling)
• Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
• Anställningsavtal på heltid ska vara norm
• Uthyrda arbetstagare får ökade möjligheter till tillsvidareanställning
• Arbetsgivare får utökad skyldighet att informera om anställningsvillkoren, i t ex anställningsavtal, när anställning påbörjas


Med Arbetsrätt 2023 - 1 juli, får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 159 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB