Ledighetslagarna
� Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter - med kommentarer och rättsfall
   
 
Författare:Garpe Bengt , Göransson Håkan Gabinus
Titel:Ledighetslagarna � Om semester, föräldraledighet, sjukledighet, studieledighet och andra ledigheter - med kommentarer och rättsfall
Utgivningsår:2013
Omfång:316 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789189076853
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Det finns en omfattande lagstiftning om rätten att vara ledig från arbetet i olika situationer. De flesta lagarna är av arbetsrättslig natur och ger ofta inte bara rätt till ledighet utan också rätt till ekonomisk ersättning under frånvaron. Regelverket är omfattande, svåröverskådligt och någon egentlig samordning av de olika lagarna har än så länge inte genomförts.

Den nyskrivna boken Ledighetslagarna tar upp och kommenterar på ett lättfattligt sätt - med illustrativa exempel från rättspraxis - alla de lagar som kan ge rätt till ledighet.

Boken kan användas vid t ex personalutbildning och utbildningar på högskolenivå. Den är också lämplig som daglig hjälpreda för personer som har behov av en orientering om ledighetslagstiftning, t ex jurister, fackliga förtroendemän, arbetsgivare och personalhandläggare.


Bengt Garpe är arbetsrättsjurist och universitetslektor vid Karlstads universitet.

Håkan Gabinus Göransson är docent i arbetsrätt vid Stockholms universitet. Han är numera verksam som läromedelsförfattare.
 
  © 2017 Jure AB