Prop. 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen
   
 
Titel:Prop. 2006/07:27 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:116.
Utgivningsår:2006
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:27
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB