Nationell EU-parlamentarism
� Riksdagens arbete med EU-frågorna
   
 
Författare:Hegeland Hans
Titel:Nationell EU-parlamentarism � Riksdagens arbete med EU-frågorna
Utgivningsår:2006
Omfång:368 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9173350044
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 348 SEK exkl. moms

 

Europeiska unionen påverkar svensk politik på många sätt. I denna avhandling kartläggs riksdagens arbete med EU-frågorna under det första decenniet av svenskt EU-medlemskap. Den grundläggande frågan är om EU behandlas som utrikespolitik eller inrikespolitik. Många olika aspekter tas upp i boken, t.ex. EU-nämndens inflytande och konstitutionsutskottets granskning av regeringen. Parlamenten i Finland och Danmark behandlas också.

En slutsats är att vi har fått ett eget slags parlamentarism för EU-frågorna, en nationell EU-parlamentarism. I avhandlingen diskuteras också hur de nationella parlamenten på egen hand kan skapa sig en viktigare roll i EU-samarbetet. Boken är ett viktigt bidrag i debatten om demokrati och EU.
 
  © 2017 Jure AB