Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Nyheter:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

Inlagd datum 2023-08-18
Brottsbalken Del I (1-12 kap.) — En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
Norstedts Juridik, Straffrätt
896 sid, 11 uppl, 2023, Pris: 778 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-18
Brottsbalken Del II (13-24 kap.) — En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.
Johansson Stefan, Trost Hedvig, Wennberg Suzanne
Norstedts Juridik, Straffrätt
890 sid, 11 uppl, 2023, Pris: 773 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-18
Rättsfallssamling i fastighetsrätt 2023/2024
Ahlinder Elisabeth, red.
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Miljörätt
504 sid, 13 uppl, 2023, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-18
Beskattning av stiftelser och ideella föreningar
Gunne Cecilia, Davérus Maria , Märlin Chris
Norstedts Juridik, Skatterätt
230 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-18
Omhändertagande av berusade enligt LOB — Ansvar och tillämpning
Sverne Arvill Ebba, Arvill Björn
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
150 sid, 2023, Pris: 381 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-17
Skoljuridik och myndighetsutövning – Rättsfall och beslut
Lerwall Lotta, red.
Iustus, Offentlig rätt
344 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 539 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-17
Mervärdesskatt — En introduktion
Melz Peter, Kristoffersson Eleonor
Iustus, Skatterätt
120 sid, 21 uppl, 2023, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-17
Skattesystemet — Lärobok
Hiort af Ornäs Leijon Lena, Kristoffersson Eleonor
Iustus, Skatterätt
208 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-17
Europeisk internationell civilprocessrätt — Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen
Pålsson Lennart, Hellner Michael
Norstedts Juridik, Internationell privat- och processrätt
561 sid, 2023, Pris: 1077 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
International Law
Henriksen Anders
Oxford University Press, Internationell rätt
392 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 616 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Skadeståndsrätt
Hellner Jan, Radetzki Marcus
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
505 sid, 12 uppl, 2023, Pris: 647 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Rodhes aktiebolagsrätt
Rodhe Knut, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
299 sid, 27 uppl, 2023, Pris: 556 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Ideella föreningar — I ljuset av den allmänna associationsrätten
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 705 sid, 2023, Pris: 1776 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales
Thompson Robert, red.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 584 sid, 12 uppl, 2023, Pris: 4701 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-14
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 4
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
261 sid, 2023, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-14
Handbok för notarier — En praktisk vägledning
Jungstedt Sofia , Pettersson Malcolm , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
126 sid, 2023, Pris: 333 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-11
Finna rätt — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Bernitz Hedvig, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 300 sid, 16 uppl, 2023, Pris: 563 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-10
Miljöskadestånd och grannansvar
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
162 sid, 2023, Pris: 434 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23 (Ny Upplaga)
Werner Lars, Hellstadius Mikael, Tryblom Carl-Gustaf, red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1014 sid, 2023, Pris: 1373 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Rättsfallssamling i rättsinformatik 2023/24
Magnusson Sjöberg Cecilia, Fast Lappalainen Katarina
Norstedts Juridik, IT-rätt
560 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Skollagen (2010:800). — Med lagen om införande av skollagen (2010:801)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
247 sid, 14 uppl, 2023, Pris: 307 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Författningssamling för Svensk juridik 2023/24
Persson Mats
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Offentlig rätt
1248 sid, 7 uppl, 2023, Pris: 363 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Författningssamling i polisrätt 2023/24
Jörgensen John
Norstedts Juridik, Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt
975 sid, 8 uppl, 2023, Pris: 357 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Författningssamling i förmögenhetsrätt 2023/24
Munukka Jori, Sandstedt Johan, red.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
463 sid, 12 uppl, 2023, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Rättsfallssamling i obligationsrätt — 2023/24
Zackariasson Laila, Hansson Mikael
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Arbetsrätt
1251 sid, 2023, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 13 av 20

  © 2017 Jure AB