Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Nyheter:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 5 av 20

Inlagd datum 2023-08-16
Rodhes aktiebolagsrätt
Rodhe Knut, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
299 sid, 27 uppl, 2023, Pris: 556 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Ideella föreningar — I ljuset av den allmänna associationsrätten
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 705 sid, 2023, Pris: 1776 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-16
Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales
Thompson Robert, red.
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 584 sid, 12 uppl, 2023, Pris: 4701 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-14
Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2022-23 Nr 4
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Processrätt
261 sid, 2023, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-14
Handbok för notarier — En praktisk vägledning
Jungstedt Sofia , Pettersson Malcolm , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
126 sid, 2023, Pris: 333 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-11
Finna rätt — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Bernitz Hedvig, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 300 sid, 16 uppl, 2023, Pris: 563 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-10
Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 juli 2023 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
159 sid, 53 uppl, 2023, Pris: 105 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-10
Miljöskadestånd och grannansvar
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Miljörätt, Fastighetsrätt
162 sid, 2023, Pris: 434 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-10
Skattelagstiftning 23:2 — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2023
Rabe Gunnar
Norstedts Juridik, Skatterätt, Ekonomi, EU-rätt
967 sid, 67 uppl, 2023, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23 (Ny Upplaga)
Werner Lars, Hellstadius Mikael, Tryblom Carl-Gustaf, red.
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
1014 sid, 2023, Pris: 1373 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Skollagen (2010:800). — Med lagen om införande av skollagen (2010:801)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
247 sid, 14 uppl, 2023, Pris: 307 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Rättsfallssamling i obligationsrätt — 2023/24
Zackariasson Laila, Hansson Mikael
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Arbetsrätt
1251 sid, 2023, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-03
Personaljuridik 2023
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 1322 sid, 36 uppl, 2023, Pris: 1221 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-08-02
Patientdatalagen — En kommentar
Nymark Manolis
Norstedts, Offentlig rätt
348 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-31
Handbook of Legal Tech
Levy Colin S., red.
Globe Law and Business, IT-rätt
244 sid, 2023, Pris: 2246 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-31
Terrell on the Law of Patents
Birss Colin, Campbell Douglas, Mitcheson Tom
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt, Internationell rätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1580 sid, 19 uppl, 2023, Pris: 9467 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-28
Allmänna fastighetsrätten — En introduktion
Hager Richard
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt
148 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-25
CJEU - Recent Developments in Direct Taxation 2020
Kofler Georg, Lang Michael, Pistone Pasquale , Rust Alexander, Schuch Josef, Spies Karoline , Staringer Claus, Storck Alfred
Linde Verlag, Skatterätt
272 sid, 2021, Pris: 965 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-25
CJEU - Recent Developments in Direct Taxation 2021
Kofler Georg, Lang Michael, Pistone Pasquale , Rust Alexander, Schuch Josef, Spies Karoline , Staringer Claus, Storck Alfred
Linde Verlag, Skatterätt
288 sid, 2022, Pris: 1024 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-25
Rätt arv — Fördelning av kvarlåtenskap
Brattström Margareta, Singer Anna
Iustus, Familjerätt
255 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-19
Skyldig? — Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien
Dahl Nina Christine , red.
Universitetsforlaget, Straffrätt, Processrätt, Utländsk rätt
312 sid, 2023, Pris: 618 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-14
European VAT Law as Interpreted by the Court of Justice
Stessens Erik
Kluwer Law International, Skatterätt, EU-rätt
Inbunden, 560 sid, 2022, Pris: 1997 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-13
Straffeprocessen
Kistrup Michael, Poulsen Sune Troels, Rørdam Thomas, Røn Jens
Karnov Group DK, Straffrätt, Processrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 1130 sid, 2023, Pris: 3740 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-12
Arbitration Clauses and Third Parties
Arda Asli
Routledge Informa Law, Processrätt, Försäkringsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 290 sid, 2023, Pris: 3883 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2023-07-11
Internationell beskattning
Dahlman Roland, Fredborg Lars, Dahlman Löfgren Elisabet
Norstedts Juridik, Skatterätt
318 sid, 2023, Pris: 631 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 5 av 20

  © 2017 Jure AB