Nyutkommen litteratur 011201-011231

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

"Har Du varit ute och shoppat, Jacob?" — En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet
Wesser Erik
Lunds universitet, Kriminologi, Associationsrätt och värdepappersrätt, Straffrätt
217 sid, 2001, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Barron's Dictionary of Computer and Internet Terms
Barron's, Lexikon ordböcker och språkvetenskap, IT-rätt
554 sid, 7 uppl, 2001, Pris: 175 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:12 Kriminalstatistik 1999
BRÅ, Kriminologi
219 sid, 2001, Pris: 244 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:14 Domstolsstatistik 2000
BRÅ, Kriminologi
45 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:16 Kriminalstatistik 2000
BRÅ, Kriminologi
219 sid, 2001, Pris: 244 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2001:17 Miljödriven utveckling - på gott och ont?
BRÅ, Kriminologi, Miljörätt
48 sid, 2001, Pris: 116 SEK exkl. moms   

Börsnotering - regler och ansvar — En lärobok i börsrätt
af Sandeberg Catarina
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt
148 sid, 2001  SLUT på förlag

Dane & Thomas: How to Use a Law Library — An Introduction to Legal Skills
Thomas Philip Aneurin, Knowles John
Sweet & Maxwell, Allmänna verk och samlingsverk
294 sid, 4 uppl, 2001, Pris: 226 SEK exkl. moms   

Ds 2001:53 Föräldrars samtycke till adoption, m.m.
Fritzes, Familjerätt
102 sid, 2001, Pris: 130 SEK exkl. moms   

Ds 2001:69 Företagsbot
Fritzes, Straffrätt
100 sid, 2001, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Finansiella instrument — Kontoföring och rättsverkningar
Walin Gösta
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
172 sid, 2001  SLUT på förlag

Insikt i finansiell ekonomi — kunskap för finansiell rådgivning
Håkansson Per-Erik
Liber Ekonomi, Ekonomi
93 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 431 SEK exkl. moms   

International Human Rights — Text and Materials
Wallace Rebecca M. M.
Sweet & Maxwell, Internationell rätt
741 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Internetboken 2001/02 — The Swedish Internet Business Guide
Arvinius förlag, Övrigt
Inbunden, 203 sid, 2001, Pris: 296 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2001/02
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 560 sid, 2001, Pris: 318 SEK exkl. moms   

Muslimsk familjerätt — i svenskt perspektiv
Schiratzki Johanna
Norstedts Juridik, Familjerätt, Utländsk rätt
155 sid, 2 uppl, 2001  SLUT på förlag

Mänskliga rättigheter — aktuella forskningsfrågor
Gunner Göran, Spiliopoulou Åkermark Athanasia
Iustus, Internationell rätt
391 sid, 2001, Pris: 430 SEK exkl. moms   

När Europa kom till Sverige — ordförandeskapet i EU 2001
Tallberg Jonas
SNS, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
263 sid, 2001  SLUT på förlag

Prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp m.m.
Riksdagen, Straffrätt
85 sid, 2001, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt
Riksdagen, Hyra och annan nyttjanderätt
237 sid, 2001, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
183 sid, 2001, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2001:88 Lagrådets arbetsvillkor
Fritzes, Offentlig rätt
167 sid, 2001, Pris: 179 SEK exkl. moms   

SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 — Förenklad brottsutredning
Fritzes, Processrätt, Straffrätt
236 sid, 2001, Pris: 199 SEK exkl. moms   

SOU 2001:94 Kartellbekämpning 2 — Övriga frågor
Fritzes, Marknadsrätt
202 sid, 2001, Pris: 187 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB