Nyutkommen litteratur 040301-040331

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Affärsjuridiska uppsatser 2000/2001/2002
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 499 sid, 2004, Pris: 583 SEK exkl. moms   

American Business Law — A Civil Law Perspective
Carlson Laura
Iustus, Förmögenhetsrätt, Utländsk rätt
293 sid, 2004, Pris: 437 SEK exkl. moms   

Arbetet — välfärdens grundval
Wetterberg Gunnar
SNS, Ekonomi
205 sid, 2004, Pris: 232 SEK exkl. moms   

Artikelsamling 2003
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 292 sid, 2003, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Civil Procedure in Sweden
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
259 sid, 2004, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Data Protection — A Practical Guide to UK and EU Law
Carey Peter
Oxford University Press, IT-rätt
532 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Den onda cirkeln — Om brottsoffer, genus och rätten
Granström Görel
Uppsala Publishing House, Kriminologi
Inbunden, 284 sid, 2004  SLUT på förlag

E-Handelsloven — med kommentarer
Mathiasen Jacob Plesner, Jørgensen Niels Bo, Schlüter Johan
DJØF, Förmögenhetsrätt, IT-rätt
Inbunden, 297 sid, 2004, Pris: 796 SEK exkl. moms   

Festskrift till Per Henrik Lindblom
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 854 sid, 2004, Pris: 892 SEK exkl. moms   

Festskrift tillägnad Professor Edward Andersson — På hans 70-årsdag den 31 december 2003
Juridiska Föreningen i Finland, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 493 sid, 2003  SLUT på förlag

I krisen prövas ordningsmakten — Sex fallstudier av extraordinära händelser där det svenska rättssamhället har satts på prov
Hansén Dan, Hagström Ahn-Za
Jure, Statsvetenskap och politik
250 sid, 2004, Pris: 203 SEK exkl. moms   

Innføring i sjørett
Falkanger Thor, Bull Hans Jacob
Forsikringsakademiet, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 573 sid, 6 uppl, 2004  SLUT på förlag

Integration of Environmental Protection into other EC Policies — Legal Theory and Practice
Dhondt Nele
Europa Law Publishing, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 531 sid, 2003, Pris: 963 SEK exkl. moms   

International Corporate Rescue 2004
Kluwer, Periodica, Associationsrätt och värdepappersrätt
Prenumeration, 2004, Pris: 4465 SEK exkl. moms   

Kommentar till RB Häfte 2 — Kapitel 10-14
Nordh Roberth, Lindblom Per Henrik
Iustus, Processrätt
261 sid, 2004, Pris: 1070 SEK exkl. moms   

Kommittédirektiv 2003 — Årsbok
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk
746 sid, 2004, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Konfliktmægling
Vindeløv Vibeke
DJØF, Processrätt
407 sid, 2004, Pris: 494 SEK exkl. moms   

Merger Control 2004 — the international regulation of mergers and joint ventures in 53 jurisdictions worldwide
Global Competition Review, Marknadsrätt
320 sid, 8 uppl, 2003, Pris: 1264 SEK exkl. moms   

Moms från början
Thunberg Björn
Studentlitteratur, Skatterätt
160 sid, 2004  SLUT på förlag

Momsbegrepp och inkomstskatterätten — en EG-rättslig analys
Forssén Björn
VJS, Skatterätt
Lösblad, 286 sid, 2003, Pris: 945 SEK exkl. moms   

NBK Rules — Rules issued by the Näringslivets börskommitté, NBK (the Swedish Industry and Commerce Stock Exchange Committee)
Företagsjuridik Nord & Co, Associationsrätt och värdepappersrätt
241 sid, 5 uppl, 2004, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Nordisk juridisk festskriftsbibliografi 1998-2002 — innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Kongshavn Halvor
Gyldendal Akademisk, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 259 sid, 2003  SLUT på förlag

Ny juridik 1:2004
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2004, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Nyemission av aktier — de lege lata och de lege ferenda
Skog Rolf
Stockholm Centre for Commercial Law, Associationsrätt och värdepappersrätt
146 sid, 2004, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB