Nyutkommen litteratur 041101-041130

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

AB 04 Allmänna Bestämmelser — för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
39 sid, 2004, Pris: 192 SEK exkl. moms   

Affärsjuridiska problem - Kommentarer och lösningar
Andersson Jan-Olof, Ekström Cege, Palmgren Olle, Sundin Krister
Liber Ekonomi, Allmänna verk och samlingsverk
70 sid, 5 uppl, 2004, Pris: 337 SEK exkl. moms   

Anställningen vid verksamhetsövergång
Mulder Bernard Johann
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 384 sid, 2004  SLUT på förlag

Arbitration Law
Merkin Robert
Lloyds of London Press, Processrätt
Inbunden, 1100 sid, 2004, Pris: 4368 SEK exkl. moms   

Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg
Uggelberg Georg
Thomson Fakta, Arbetsrätt
Inbunden, 232 sid, 5 uppl, 2004  SLUT på förlag

Brottsoffer i rättsprocessen — Om ideala brottsoffer och goda myndigheter
Lindgren Magnus
Jure, Kriminologi
442 sid, 2004, Pris: 490 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2004:5 Narkotikastatistik 2003 — Personer lagförda för narkotikabrott
BRÅ, Kriminologi
53 sid, 2004, Pris: 118 SEK exkl. moms   

De politiska partiernas rättspolitik
Persson Åsa
Iustus, Statsvetenskap och politik
339 sid, 2004, Pris: 944 SEK exkl. moms   

Ds 2004:48 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.
Fritzes, Offentlig rätt
212 sid, 2004, Pris: 170 SEK exkl. moms   

European Legal Aspects of E-commerce
Schaub Martien
Europa Law Publishing, EU-rätt, Marknadsrätt
215 sid, 2004, Pris: 385 SEK exkl. moms   

Guldregn Sagan om Skandia
Nachemson-Ekwall Sophie, Carlsson Bengt
Bonniers, Övrigt
Inbunden, 415 sid, 2004  SLUT på förlag

Human Rights Law and Practice
Lester Anthony, Pannick David
Butterworths, Internationell rätt
Inbunden, 716 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 2358 SEK exkl. moms   

International Dispute Resolution - Volume I — Materials
Anglade Leila, Tackaberry John
Sweet & Maxwell, Processrätt
644 sid, 2004, Pris: 1174 SEK exkl. moms   

International Dispute Resolution - Volume II — Cases
Tackaberry John, Anglade Leila, Bui Victoria
Sweet & Maxwell, Processrätt
340 sid, 2004, Pris: 1174 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2004/05
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 522 sid, 2004, Pris: 343 SEK exkl. moms   

Makars pensionsrättigheter
Brattström Margareta
Iustus, Försäkringsrätt
346 sid, 2004, Pris: 435 SEK exkl. moms   

Nordic Statistical Yearbook 2004 — Nordisk statistisk årsbok 2004
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
329 sid, 42 uppl, 2004, Pris: 369 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2004
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
86 sid, 2004, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt
Riksdagen, Skatterätt
48 sid, 2004, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
Riksdagen, Processrätt
69 sid, 2004, Pris: 39 SEK exkl. moms   

Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning
Fritzes, Straffrätt
215 sid, 2004, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Restrictive Covenants under Common and Competition Law
Kamerling Alexandra, Osman Christopher
Sweet & Maxwell, Marknadsrätt
Inbunden, 474 sid, 4 uppl, 2004, Pris: 1914 SEK exkl. moms   

SKV Handbok för fastighetstaxering 2005 — Taxeringsregler
Skatteverket, Skatterätt, Fastighetsrätt
300 sid, 3 uppl, 2004  SLUT på förlag

Skyddsombud i allas intresse — en rättsvetenskaplig studie
Steinberg Maria
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
378 sid, 2004  SLUT på förlag

SOU 2004:103 LSS - Särskilt personligt stöd
Fritzes, Offentlig rätt
421 sid, 2004, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB