Ds 2004:48 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.
   
 
Titel:Ds 2004:48 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2004:13.
Utgivningsår:2004
Omfång:212 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222388
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås bland annat en ny definition av läkemedel; att det skall införas bestämmelser om ett särskilt registreringsförfarande för växtbaserade läkemedel som inte uppfyller kriterierna för att godkännas som läkemedel eller att reigstreras som homeopatika. Vidare föreslås att läkemedel som godkänts i en annan medlemsstat under vissa förutsättningar även skall godkännas här i landet och detsamma gäller läkemedel som inte godkänts i någon medlemsstat och för vilket flera medlemsstater har lämnat in en ansökan om godkännande.
 
  © 2017 Jure AB