Nyutkommen litteratur 041201-041231

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

A Practical Guide to the 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions
Harding Paul
Euromoney, Associationsrätt och värdepappersrätt, Krediträtt
188 sid, 2004, Pris: 1548 SEK exkl. moms   

abc om AB 04
Liman Lars-Otto
Svensk Byggtjänst, Fastighetsrätt
60 sid, 2004  SLUT på förlag

Affärsjuridiska uppsatser 2003
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 386 sid, 2004, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Anatomin av en häxprocess — Om styckmordsfallet och Regeringsrättens beslut den 1 juli 2004
Agell Anders
Civilrättskonsult AB, Processrätt, Straffrätt, Övrigt
40 sid, 2004  SLUT på förlag

Antitrust Developments In Europe 2003
Subiotto Romano, Snelders Robbert
Kluwer, Marknadsrätt
Inbunden, 233 sid, 2004, Pris: 698 SEK exkl. moms   

Arbitrating Foreign Investment Disputes — Procedural and Substantive Legal Aspects
Horn Norbert
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 353 sid, 2004, Pris: 1515 SEK exkl. moms   

BRÅ rapport 2004:6 Brottsförebyggande arbete i praktiken — 19 lokala projekt
BRÅ, Kriminologi
98 sid, 2004, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Copinger and Skone James on Copyright — Volume One; Volume Two - Materials
Davies Gillian , Garnett Kevin, Harbottle Gwilym
Sweet & Maxwell, Immaterialrätt
Inbunden, 3031 sid, 15 uppl, 2004, Pris: 5645 SEK exkl. moms   

Corporate Bullshit — Om språket mitt i city
Melin Lars
Svenska förlaget, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 110 sid, 2004  SLUT på förlag

De lege 2004 Några skrifter
Saldeen Åke
Iustus, Familjerätt
Inbunden, 272 sid, 2004, Pris: 265 SEK exkl. moms   

Dealing with Dominance — The Experience of National Competition Authorities
NautaDutilh
Kluwer, Marknadsrätt
Inbunden, 310 sid, 2004, Pris: 1136 SEK exkl. moms   

Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip
Holm Anders
Linköpings universitet, Förmögenhetsrätt
315 sid, 2004  SLUT på förlag

Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans 1996-2001
Ryhl Charlotte Friis Bach, Ryhl Thomas, Broberg Morten P.
Forlaget Thomson, EU-rätt
519 sid, 2004, Pris: 1164 SEK exkl. moms   

Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 1
Fritzes, EU-rätt, Offentlig rätt
368 sid, 2004, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 2 — Fördraget
Fritzes, EU-rätt, Offentlig rätt
341 sid, 2004, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 3 — Protokoll och bilagor
Fritzes, EU-rätt, Offentlig rätt
2004, Pris: 230 SEK exkl. moms   

Ds 2004:52 Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa - Del 4 — Slutakten
Fritzes, EU-rätt, Offentlig rätt
104 sid, 2004, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Ds 2004:55 Upplyst franchising
Fritzes, Förmögenhetsrätt
244 sid, 2004, Pris: 205 SEK exkl. moms   

Europæisk patent
Dybdahl Lise
GadJura, Immaterialrätt, EU-rätt
287 sid, 2 uppl, 2004, Pris: 745 SEK exkl. moms   

Festskrift till Lars Björne — Norden, rätten, historia
Finska juristföreningen, Festskrifter
345 sid, 2004, Pris: 664 SEK exkl. moms   

Free Movement of Persons in the Enlarged European Union
Rogers Nicola, Scannell Rick
Sweet & Maxwell, EU-rätt
Inbunden, 685 sid, 2004, Pris: 2115 SEK exkl. moms   

Författningssamling Offentlig upphandling
Boman Erik, Wimert Anders
Jure, Marknadsrätt
729 sid, 2004, Pris: 792 SEK exkl. moms   

Förordningar om Miljöskydd och narurvård till Miljöbalken
Prevent, Miljörätt
296 sid, 3 uppl, 2004, Pris: 176 SEK exkl. moms   

Hållbart företagsvärde — Ägarna - Företagsledningen - Affärerna - Finanserna - Verktyg för analys
Johansson Sven-Erik
Industrilitteratur, Ekonomi
Inbunden, 190 sid, 2004, Pris: 298 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB