Nyutkommen litteratur 050801-050831

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Aktivt jämställdhetsarbete — För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser
Iseskog Tommy
Thomson Fakta, Arbetsrätt
120 sid, 4 uppl, 2005  SLUT på förlag

BRÅ rapport 2005:12 Kriminalstatistik 2004 — Criminal Statistics
BRÅ, Kriminologi
257 sid, 2005, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Børs- og kapitalmarkedsret
Werlauff Erik
DJØF, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 352 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 686 SEK exkl. moms   

Competition Law and Consumer Protection
Cseres Katalin Judit
Kluwer, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 450 sid, 2005, Pris: 1200 SEK exkl. moms   

Effektivt kapital — En introduktion till modern portföljhantering
Vinell Lars, Fischerström Jonas, Nilsson Martin
Norstedts Juridik, Ekonomi
Inbunden, 234 sid, 2005  SLUT på förlag

Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt — mål, samband och mätmetoder
Johansson Sven-Erik, Runsten Mikael
Studentlitteratur, Ekonomi
175 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Förmyndare god man och förvaltare — En information jämte föräldrabalken 9-16 kap. m.m. : Gällande lydelse den 1 januari 2005
Sehlin Eric
Kommentus, Familjerätt
82 sid, 14 uppl, 2005, Pris: 133 SEK exkl. moms   

Hunden klockan tre och fjorton — Rapport från juridikens tankevärld
Påhlsson Robert
Iustus, Allmän rättslära
127 sid, 2005, Pris: 219 SEK exkl. moms   

International Commercial Arbitration and Conciliation in UNCITRAL Model Law Jurisdictions
Binder Peter
Sweet & Maxwell, Processrätt
Inbunden, 550 sid, 2 uppl, 2005, Pris: 3131 SEK exkl. moms   

International Public Goods and Transfer of Technology Under A Globalized Intellectual Property Regime
Maskus Keith E., Reichman Jerome H.
Cambridge University Press, Immaterialrätt
922 sid, 2005, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Kontraktsrätten — En introduktion
Ramberg Christina
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
124 sid, 2005  SLUT på förlag

Licensing Technology — Negotiating and Drafting Technology Transfer Agreements
Byrne Noel, McBratney Amanda
Jordans, Immaterialrätt
Inbunden, 637 sid, 3 uppl, 2005, Pris: 1859 SEK exkl. moms   

Praktisk finansiell ekonomi — en liten handbok om stora beslut
De Ridder Adri
Norstedts Juridik, Ekonomi
110 sid, 2005, Pris: 218 SEK exkl. moms   

Preskriptionens funktioner — Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning
Jacobson Herbert
Dokumaten, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
717 sid, 2005, Pris: 540 SEK exkl. moms   

Rättvist underhållsbidrag till barn
Schiratzki Johanna
Iustus, Familjerätt
92 sid, 2005  SLUT på förlag

Straffprocessen
Lindell Bengt, Eklund Hans, Asp Petter, Andersson Torbjörn
Iustus, Processrätt
506 sid, 2005, Pris: 1105 SEK exkl. moms   

Svensk retorik — Från medeltiden till våra dagar
Johannesson Kurt
Norstedts, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
Inbunden, 345 sid, 2005, Pris: 224 SEK exkl. moms   

The European Insolvency Regulation: Law and Practice
Virgós Miguel , Garcimartin Francisco
Kluwer, Krediträtt
Inbunden, 256 sid, 2004, Pris: 1731 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB