Norstedts laghandböcker

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Internationell beskattning
Dahlman Roland, Fredborg Lars, Dahlman Löfgren Elisabet
Norstedts Juridik, Skatterätt
318 sid, 2023, Pris: 631 SEK exkl. moms   

Arbetsrättslig lagstiftning
Gellner Lars
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Lösblad, 2014, Pris: 3125 SEK exkl. moms   

Socialavgifter
Carlsson Nils-Fredrik, Silfverberg Christer, Svenström Yvonne
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 2014, Pris: 1831 SEK exkl. moms   

Internationell beskattning
Dahlman Roland, Fredborg Lars
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 2014, Pris: 5659 SEK exkl. moms   

Fastighetstaxering
Björne Gunnar, Hall Bertil, Wadell Ulla
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 2014, Pris: 5398 SEK exkl. moms   

Rättegångsbalken
Fitger Peter
Norstedts Juridik, Processrätt
Lösblad, 2014, Pris: 6314 SEK exkl. moms   

Arrendelagen
Bäärnhielm Mauritz, Larsson Sven
Norstedts, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
Lösblad, 2014, Pris: 3024 SEK exkl. moms   

Skattebetalningslagen
Nylund Susanne, Valinder Dag
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 2012, Pris: 1541 SEK exkl. moms   

Offentlig upphandling — en handbok
Norman Pernilla, de Jounge Malin, Palm Ulf
Fritzes, Marknadsrätt, Offentlig rätt
Lösblad, 2012, Pris: 5444 SEK exkl. moms   

Socialavgifter
Carlsson Nils-Fredrik, Silfverberg Christer, Svenström Yvonne
Norstedts Juridik, Skatterätt
2006, Pris: 1170 SEK exkl. moms   

Mervärdesskatt
Fink Hans, Svenneteg Ulf
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 1997, Pris: 5997 SEK exkl. moms   

Skatt på arv och skatt på gåva — Kommentar till 1941 års lag om arvsskatt och gåvoskatt
Bratt John, Fogelklou Lars, Norrdell Carl-Axel, Silfverberg Christer, Waller Erik
Norstedts Juridik, Skatterätt
Lösblad, 1984  SLUT på förlag

Svensk familjerättspraxis
Beckman Nils, Höglund Olle
Norstedts Juridik, Familjerätt
Lösblad, 2014, Pris: 2310 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB