Lunds studies in sociology of law

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

Nr. 16 Vårdnadstvister — En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggningen av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa
Rejmer Annika
Lunds universitet, Allmän rättslära, Familjerätt
248 sid, 2003, Pris: 476 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB