MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 


Sida 1 av 1

EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: — For Better or Worse?
Drexl Josef, Grosse Ruse - Khan Henning, Nadde-Phlix Souheir, red.
Springer, Immaterialrätt, EU-rätt
303 sid, 2016, Pris: 1331 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB